کنترل کیفیت قطعات تزریق

قطعات تزریق هر یک ساعت درحین تولید پس از مطابقت با نمونه مشتری و استانداردهای کیفیت، توسط بازرسان واحد کنترل کیفی وپس ازتولید دوشیفت کاری وبازرسی مجددکیفیت در محصول نهایی تایید و به سایت مشتری ارسال می گردد.

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد. © رایت 2022 | طراحی سایت توسط دارکوب