زمان بازگشت کیسبز به طبیعت….

اکثر پلاستیک های معمول در بازار از فرآورده های نفتی و ذغال سنگ تولید شده است و غیر قابل بازگشت به محیط هستند و تجزیه آنها چند هزار سال طول میکشد.
برای رفع این مشکل محققان علوم زیستی در پی تولید پلاستیک های زیست تخریب پذیر از منابع تجدید شونده مثل ریزسازواره ها و گیاهان هستند.
در میان همه ی پلاستیک های پلیمری کیسبز با فرمول خاص توسط مهندسین مادیران به گونه ایی تولید میشود که پس از سه ماه شروع به تجزیه میکند و به محیط بازمیگردد.

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد. © رایت 2022 | طراحی سایت توسط دارکوب