روز فرهنگ عمومی

مصداق فرهنگ یعنی افراد یک جامعه خود را در قبال آن کاری که پذیرفته اند متعهد بدانند و نوعی احساس وجدان نسبت به آن داشته باشند و رفع تکلیف نکنند.

fair

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد. © رایت 2022 | طراحی سایت توسط دارکوب