تولید نمونه قطعه پلاستیکی Panel ,Drawer

چهارشنبه اسفند ۱۸, ۱۴۰۰

با ورود مواد اولیه به قالب های دستگاه تزریق تمام فضا های خالی قالب توسط مواد پلاستیکی مذاب پر شده و پس از آن به تدریج شروع به خنک شدن می کند. این مواد مذاب پلاستیکی پس از خنک شدن فرم و شکل قالب را به خود گرفته و تا خنک شدن کامل مواد دو قسمت قالب از یکدیگر باز نمی شوند. پس از گذشت زمان کافی دو قسمت قالب از یکدیگر باز می شوند و با اعمال فشار قطعه پلاستیکی از قالب خارج می گردد. نمونه #قطعه_پلاستیکی Panel ,Drawer که با روش تزریق پیشرفته در واحد تزریق کارخانه #صنایع_پلاستیک_مادیران تولید شده و برای ساخت #لباسشویی شرکت صنایع #گلدایران استفاده میشود

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد. © رایت 2024 | طراحی سایت توسط دارکوب